• írta Adminisztrátor
  • 2021. január. 22. péntek
  • 2

Pályázati felhívás a Wesselényi 17 bérbeadására

Pályázati felhívás a Wesselényi 17. bérbeadására
title image

Pályázati felhívás a Wesselényi 17 bérbeadására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt.6.) megbízásából és képviseletében eljárva EVIN
Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. (1071 Bp. Damjanich u. 12.) (a továbbiakban: „Kiíró”) – Budapest Főváros VII. kerület


NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
a 1077 Budapest, Wesselényi utca 17. szám alatt található
„kivett irodaház” megjelölésű önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására oktatási és kulturális tevékenység céljára, határozott időre, legfeljebb 5 év időtartamra, amely feltételhez kötötten maximum 15 évre meghosszabbítható.


- Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 309/2019.(XI.25.) számú határozata alapján a vendéglátóipari tevékenységre történő bérbeadást nem támogatja.
Az eljárást az Önkormányzat megbízásából az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. bonyolítja le. Az ajánlatok elbírálása a Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetvárosi Önkormányzat Képviselő-testület (továbbiakban: „Elbíráló”) a hatásköre.


Az ajánlat benyújtásához a dokumentáció az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapján – www.evin.hu letölthető.
A versenyeztetési felhívást az Önkormányzat internetes honlapján 2021. január 22-től 15 napra közzé teszi és a felhívást a Polgármesteri Hivatal Hirdetőtábláján a honlapra történő feltöltés napjával egyidejűleg kifüggeszti.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. február 8. napja 12.00 óra


A pályázatok benyújtásának helye:
Az ajánlatokat az EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Iroda munkatársainál (1072 Budapest, VII. ker. Klauzál tér 11. galéria) magyar nyelven kitöltve, lezárt borítékban 1 eredeti példányban kell benyújtani. A pályázati dokumentációt a kötelező mellékletek csatolásával kell benyújtani, valamint hitelt érdemlően igazolni a pályázati biztosíték befizetését.

kohezios_alap