• írta Adminisztrátor
  • 2020. február. 27. csütörtök
  • 2

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Erzsébetváros fiatal tehetségei számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Erzsébetváros fiatal tehetségei számára
title image

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: Erzsébetváros fiatal tehetségei számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Fiatal tehetségek támogatására

pályázatot hirdet

A pályázatra jelentkezhetnek: minden VII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 25. életévét még be nem töltött fiatal, aki kimagasló tehetséget mutat a sport és a művészetek terén, illetve a tudomány területén kimagasló tehetséget mutató, 35. életévét még be nem töltött fiatal.

A pályázat benyújtásának feltételeit:

a köznevelési intézményekbe járó tanulók részére biztosított térítésmentes illetve kedvezményes juttatásokról, valamint az erzsébetvárosi fiatal tehetségek támogatásáról szóló

25/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelet.

A pályázati űrlap beszerezhető: 2020. március 1-től

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesteri HivatalÜgyfélszolgálati Irodáiban:

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

1076 Budapest, Garay u. 5.

1072 Budapest, Akácfa u. 42-48.

továbbá a közzétételt követően letölthető közvetlenül a honlapról  (jelen felhívás melléklete).

Benyújtandó kötelező mellékletek:

  • kitöltött pályázati űrlap
  • pedagógus/szakvezető támogató levele, ajánlása, az intézményvezető/szervezet vezetőjének hivatalos (bélyegző lenyomattal, aláírással ellátott) igazolásával
  • korábban elért elismerések, díjak felsorolása, továbbá az azokat igazoló dokumentumok másolata; tudományos területen korábbi szakmai publikáció
  • részletes költségvetés
  • nyilatkozat a 10%-os mértékű saját forrás biztosításáról

A pályázat benyújtási helye és leadási határideje:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Humánszolgáltató Iroda

(1076 Budapest, Garay u. 5. ; I. emelet 114. szoba)

  1. április 1. 16:30

Döntés: A pályázat beadásának határidejétől számított 45 napon belül. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Értesítés: A támogatási döntés meghozatalát követő 15 napon belül, elektronikusan.

Az támogatás folyósítás feltétele:   Támogatási szerződés megkötése.

 

kohezios_alap