• írta Adminisztrátor
  • 2021. január. 19. kedd
  • 2

PÁLYÁZATI KIÍRÁS EREDMÉNYHIRDETÉS Kazinczy utca 48

PÁLYÁZATI KIÍRÁS EREDMÉNYHIRDETÉS Kazinczy utca 48.
title image

PÁLYÁZATI KIÍRÁS EREDMÉNYHIRDETÉS Kazinczy utca 48

PÁLYÁZATI KIÍRÁS EREDMÉNYHIRDETÉS

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020 (XI.06) számú határozatával a Képviselő-testülettől visszavont feladat- és hatáskörében meghozott 1/2021. (I.11.) határozatában úgy döntött, hogy a Budapest belterület 34167 hrsz szám alatt nyilvántartott, természetben a 1075 Budapest, Kazinczy utca 48. szám alatt található „kivett üzem” megjelölésű ingatlan 256/900 arányú tulajdonjogának elidegenítése tárgyában kiírt pályázati eljárást indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázati biztosíték összege a pályázók részére 30 munkanapon belül banki átutalással visszatérítésre kerül. Az EVIN Nonprofit Zrt. jelen kihirdetéssel egyidejűleg valamennyi ajánlattevőt írásban, tértivevényes levélben is értesíti a pályázati eljárás eredményéről.

Budapest, 2021. 01. 19.

Tisztelettel:

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

kohezios_alap