Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Tisztelt Lakosok!

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ honlapján az alábbi linken lehetőség van a pontos lakcím kiválasztásával a háziorvos nevének, rendelési idejének, telefonszámának megismerésére.

Kérjük, kérdés esetén vegyék igénybe a szolgáltatáskereső nyújtotta lehetőséget!

http://www.bjhuman.hu/szolgaltataskereso

Székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 7.

Elérhetőségek:

Tel: 413-3631
Fax: 413-3656
E-mail: [email protected]
Web: www.bjhuman.hu

Vezetőség:

  • Farkas Tünde igazgató
  • Gazsi Juditcsaládokat támogató szolgáltatások igazgatóhelyettese
  • Varga Katalinidőseket támogató szolgáltatások igazgatóhelyettese
  • Peszleg Zsófiaegészségügyi koordinációért felelős szakmai igazgatóhelyettes
  • Ilovszky Edina – gazdasági igazgatóhelyettes
  • Nyíri Krisztinastratégiai és fejlesztési irodavezető
  • Namquita-Horváth Fruzsina területi koordinációs irodavezető

A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központot 2012. március elsejével jogutódlással hozta létre Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi Erzsébetvárosi Egyesített Szociális és Gyermekjóléti Intézmény (ESZGYI), valamint az Erzsébetvárosi Egészségügyi Szolgálat (ERESZ) összevonásával.

A gyermek- és ifjúságvédelem, a családsegítés, az idősellátás helyének és szerepének értelmezése Erzsébetváros életében, nem jelent mást, mint kifejezni azt, hogy e feladat milyen pozíciót tölt be helyi társadalmunk életében. A Humán Szolgáltató szakmai programjai is tükrözik azt az önkormányzati és intézményi filozófiát, melyben megmutatkozik, hogy e feladatkörrel szemben milyen elvárások fogalmazódnak meg, ennek fényében milyen a feladat-meghatározás, s mindebből eredően hogyan alakul a szociális szolgáltatások mozgástere.

Kerületünk lakosságának szociális helyzete, a támogatásra szoruló családok, az egészségkárosodással élő idősödő emberek, nyugdíjasok gondjaiban nyújtott támogatás, az önkormányzat egyik legfontosabb, s egyben legnehezebben megoldható feladatai közé tartozik. E feladat nem csupán a szociális törvény léte okán ró kötelezettségeket intézményünkre, hiszen tudjuk, hogy törvényi kötelezés nélkül is vannak teendőink ott, ahol csökken az életerő és a jövedelmek lassú elértéktelenedése egyre nehezebbé teszi a napi életet.

Család- és Gyermekjóléti Központ (Szolgáltatási Centrum; 1073 Budapest, Kertész u. 20., Fejlesztési Centrum; 1074 Budapest, Hutyra F. u. 11-15.) ellátja a Gyvt. 39. § és 40. §-a szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § szerinti feladatait; járási szintű szolgáltatóként látja el a hatósági jellegű, a jogszabály által telepített speciális feladatokat. Feladatait szakmai egységekben látja el, az önálló szakmai egységek között jogszabályi előírásokon alapuló feladat-megosztás áll fenn.

A gyermekjóléti alapellátás részeként a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája a bölcsőde. A bölcsőde a családban nevelkedő – 20 hetestől 3 éves korú – kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíti a harmonikus fejlődést.

Erzsébetvárosban három bölcsőde működik: a Dob Bölcsőde (1074 Budapest, Dob utca 23.), a Lövölde Bölcsőde (1071 Budapest, Lövölde tér 1.) és a Városligeti Bölcsőde (1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41.)