FELHÍVÁS

A POLGÁRI ENGEDETLENSÉG VAGY SZTRÁJKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL MIATT ELBOCSÁTOTT PEDAGÓGUSOK SZÁMÁRA

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgári engedetlenség vagy sztrájkban való részvételük miatt elbocsátott pedagógusokat megsegítő támogatási alapot hozott létre.

A támogatási alap azon pedagógus munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére nyújt egyszeri pénzbeli juttatást, akinek munkaviszonya a pedagógus szakma helyzetének javulása érdekében szervezett sztrájkban való részvétel vagy polgári engedetlenség miatt megszüntetésre került. A juttatás igénybevételére kérelmet kell benyújtani.

 

A kérelem benyújtására jogosult:

Az a köznevelési vagy felsőoktatási intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személy, aki

-          a VII. kerületben állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy VII. kerületi intézményben dolgozott, és

-          munkaviszonyát igazoltan sztrájkban való részvétel vagy polgári engedetlenség miatt szüntették meg 2022. szeptember 1. napját követően. 


A kérelem benyújtásának módja, helye:

 

A kérelmet kizárólag az erre a célra rendszeresített kérelem nyomtatványon, papír alapon, egy példányban, a szükséges melléklettel együtt lehet benyújtani személyesen vagy postai úton.

Személyes benyújtás esetén:

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

Ügyfélszolgálati Irodáinak valamelyikén

(1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., vagy 1076 Budapest, Garay u. 5.)

Ügyfélfogadási idő:

Kedd:   8.00 – 12.00

Szerda: 8.00 – 18.00

Csütörtök: 13.00 – 16.00

 

Postai úton történő benyújtás esetén postacím:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

 

A kérelem a www.erzsebetvaros.hu/page/palyazatok  internetes oldalról letölthető.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok:

 

1.        Kérelem

2.        Munkaviszony megszűnését igazoló dokumentum(ok) kérelmező által hitelesített másolata(i)

3.        Igazolás/dokumentum a munkaviszony megszűnésekor fennálló bruttó egy havi alapilletmény összegéről

 

A támogatás összege:

A kérelmező munkaviszonyának megszűnésekor fennálló bruttó, pótlékok nélküli egyhavi alapilletményének összege.

A támogatás biztosításának fedezete:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(II.17.) önkormányzati rendeletben meghatározott 10.000.000 Ft támogatási alap.

A kérelmek támogatására a támogatási alap kimerüléséig van lehetőség.

A támogatás elbírálásával, kifizetéssel kapcsolatos információk:

1.        A kérelem elbírálása érdekében hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felhívás elektronikus úton történik a kérelemben megadott e-mail címre, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

2.        A kérelem elbírálása 30 napon belül történik. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

3.        A hiánypótlás határidőben történő teljesítésének elmulasztása esetén a kérelem nem támogatható.  

4.        Kérelmező a döntést követő 8 napon belül elektronikus úton kap értesítést a döntésről.

5.        A támogatási összeg kifizetéséről a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája gondoskodik, a kérelemben megadott kifizetési adatok alapján.

6.        A támogatás igénybe vételére egy alkalommal van lehetőség.


A támogatással kapcsolatban további információ a Humánszolgáltató Irodától kérhető (Tel.: 06-1-462-3328, E-mail: [email protected])


Kérelem

kohezios_alap