Gyámnevezés, gyámságból való kizárás


A jegyzői gyámhatóság feladatkörébe tartozik a gyámnevezésről, illetve a gyámságból való kizárásról szóló jegyzőkönyv felvétele.

A szülő nyilatkozatáról a jegyző által felvett jegyzőkönyv tartalmát a Gyer. 26/C. § (1) bekezdése határozza meg. Abban az esetben, ha a nyilatkozat megtételét követően a szülő lakóhelye megváltozik, a települési önkormányzat jegyzője a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjének (Gyer. 26/C. § (2) bekezdés).

Kapcsolódó nyomtatványok


Humánszolgáltató Iroda
Cím: 1076 Budapest, Garay utca 5
Irodavezető: Dr. Gyöngyösi-Tóth Gabriella
Telefon: (+36 1) 462-3328
E-mail: [email protected]Elérhetőségeink:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Telefon: 462-3100
1076 Budapest, Garay u. 5.
Telefon: 462-3100
Általános ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13:30 − 18:00
Kedd: −
Szerda: 8:00 − 16:30
Csütörtök: −
Péntek: 8:00 − 12:00
kohezios_alap