Felhívás

Karinthy Frigyes-ösztöndíj iránti kérelem benyújtására

a 2022-2023. tanév év végi eredménye alapján

 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a Karinthy Frigyes-ösztöndíjról szóló 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat Karinthy Frigyes-ösztöndíjban részesíti a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a VII. kerületben élő és a VII. kerületben működő köznevelési intézménybe járó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő 5-12. évfolyamos tanulókat.

Az ösztöndíjban részesülők pénzügyi támogatásban és elismerő oklevélben részesülnek. A pénzbeli támogatás 5 hónapra kerül megállapításra, az év végi eredmény alapján szeptember-január hónapokra. A támogatás mértéke havi 15.000 Ft.

Az ösztöndíj igénylése iránt kérelmet kell benyújtani, amelyre egy évben két alkalommal van lehetőség, a félévi és az év végi tanulmányi eredmény alapján. (Utolsó alkalommal a 12. évfolyam első félévének eredménye alapján)

A kérelem benyújtására jogosult az a tanuló, aki

a)      Budapest VII. kerületében bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen a VII. kerületben él,

b)      Budapest VII. kerületben működő köznevelési intézmény 5-12. évfolyamos tanulója,

c)      féléves vagy év végi tanulmányi eredményének átlaga eléri vagy meghaladja

ca) 5-8. osztályos tanuló esetén a 4,80-at,

cb) 9-12. osztályos tanuló esetén a 4,70-et.

(A tanulmányi eredmény átlagába a magatartás és szorgalom jegyek nem vehetők figyelembe)

A kérelmet a tanuló, a törvényes képviselője vagy a meghatalmazottja nyújthatja be az erre rendszeresített nyomtatványon. A kérelem mellé csatolni kell az év végi eredményt igazoló okirat intézmény által hitelesített másolatát.

 

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, az erre vonatkozó felhívást elektronikus úton küldjük meg, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.

Az ösztöndíjra való jogosultságot a Polgármester állapítja meg, döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az ösztöndíj megállapításáról postai úton értesítjük a tanulót, vagy törvényes képviselőjét.

Az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt a tanuló vagy törvényes képviselője írásbeli bejelentési kötelezettséggel tartozik a Polgármesteri Hivatal felé, amennyiben lakcíme megváltozik, vagy a tanuló más intézményben folytatja tanulmányait.

A pénzbeli támogatásra nem jogosult az, aki a kérelem benyújtásakor a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II.18.) önkormányzati rendelet szerinti ösztöndíj-támogatásban részesül

A kérelem nyomtatvány a www.erzsebetvaros.hu/page/palyazatok oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin érhető el.

 

A 2022/23. év végi eredmények alapján a kérelem benyújtásának határideje:

2023. szeptember 15. (péntek)

A kérelmet személyesen a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin ügyfélfogadási időben (kedd: 08:00-12:00, szerda: 08:00-12:00 és 13:00-18:00, csütörtök: 13:00-16:00), postai úton az Önkormányzat címére (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), vagy e-Papír alkalmazáson keresztül (epapir.gov.hu) lehet benyújtani.

Az ösztöndíjjal kapcsolatos részletszabályokat a 3/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

További információ, felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltató Irodáján Nánási Nikolettától kérhető a +36-1-462-3412-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen.

Kérelem_Karinthy ösztöndíj_2023 II. félévre

Kérelem_Karinthy ösztöndíj_2023 II. félévre pdf

kohezios_alap