Tájékoztató EÉSZ módosításáról-Janikovszky Park


Tárgy: Partnerségi tájékoztatás

 Tisztelt Erzsébetvárosi Polgárok!

  Ezúton tájékoztatjuk a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormány rendelet 28. § (2) bekezdésben megjelölteket, különösen

a) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros lakosságát,

b) Budapest Főváros VII. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezeteket,

c) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosban működő elismert egyházakat,

d) településfejlesztéssel és rendezéssel építészeti tervezéssel foglalkozó

- Budapest Főváros VII. kerületi székhelyű építészeti, szakmai szervezeteket

- Budapest Főváros VII. kerületi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó tervező szervezeteket,

e) A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületeket (a továbbiakban: környezetvédelmi egyesületek),

f) érdekképviseleti egyesületeket,

(a továbbiakban együtt: Partnerek), hogy a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló 25/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításra irányuló településrendezési eljárás elindult a Budapest, VII. kerület, Wesselényi utca – Nagydiófa utca – Klauzál tér – Dob utca – Kazinczy utca által határolt 99. sz. tömb területére vonatkozóan.

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 17/2017. (VI.22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: partnerségi rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján a Partnerek a 3. § (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon:

a) írásos észrevételt a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Polgármesterének történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a [email protected] e-mail címre.

 

Jelen tájékoztatás és véleménynyilvánítás elektronikus formában történik az 546/2020. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján.

A településrendezési eszköz tervezetét jelen tájékozatóval egyidőben a www.erzsebetvaros.hu honlapon tesszük közzé a Nyilvánosság / Hirdetőtábla / Hirdetmények / Tájékoztató / Tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (XII. 21.) Önkormányzati rendeletének módosításáról rovatban.

 Az észrevételeket, javaslatokat a partnerségi rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni a fentiek szerint.

 Budapest, 2021. június 25.

 

Niedermüller Péter

polgármesterKapcsolódó Dokumentumok

07_EÉSZmódosítás_Janikovszkypark_02-2021.06.28


kohezios_alap