2021. évi „Erzsébetváros Kertje” pályázat

FELHÍVÁS

2021. évi „Erzsébetváros Kertje” pályázat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott döntése alapján a lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére „Erzsébetváros kertje” cím adományozására pályázatot ír ki az „Erzsébetváros kertje” pályázat létrehozásáról szóló 19/2020. (V. 22.) önkormányzati rendeletben foglaltak alapján.

A pályázat célja: a VII. kerületi társasházakban, lakásszövetkezetekben, önkormányzati lakóépületekben, intézményekben és környezetükben zöldebb, élhetőbb környezet kialakításának, a kerület szépítésének, a természet közelsége megteremtésének, kertek kialakításának versenyeztetése és díjazása.

A pályázaton részt vehetnek a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

  1. a) társasházak
  2. b) lakásszövetkezetek (a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.)
  3. c) önkormányzati lakóépületek kezelője (a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek)
  4. d) a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott intézmények.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó nevét (a közösség és a közösséget képviselő személy nevét is), postacímét, telefonszámát, e-mail címét, a pályázaton részt vevő ingatlan címét
  • a pályázó nyilatkozatát a pályázatban közölt adatai nyilvános kezeléséhez való hozzájárulásáról
  • A pályázathoz mellékelni kell 5 darab fényképfelvételt a nevezni kívánt ingatlanról.

A kitöltendő pályázati adatlap jelen felhívás 1. sz. melléklete.

A jelen felhívás meghirdetésekor Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 1.000.000 forint, azaz egymillió forint áll rendelkezésre a jelen pályázaton résztvevő díjazottak részére.


Kapcsolódó dokumentumok


FELHÍVÁS Erzsébetváros kertje pályázat 2021.

Erzsébetváros Kertje pályázati adatlap és mellékletei