Erzsébetváros Polgármesterének a 478/2020 (XI.03.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben hozott döntései

Rendeletek

Rendeletek és mellékletei

Döntést előkészítő anyagok

-

Bizottsági átruházott hatásköröket érintő határozatok

Átruházott hatáskörben hozott határozatok

Képviselő testület hatáskörét érintő határozatok

Határozatok